Om oss 


GrimstadGynekologen holder til i lokalene til Helseblikk i 3. etasje på Oddensenteret i Grimstad. Helseblikk er et nytt, moderne helsesenter med mange forskjellige helsetilbud samlet under ett tak.


Vi driver uten refusjon fra Helfo, det vil si at den enkelte betaler for timen selv. Fordelen er at da behøver du ikke først vente på time hos fastlege for å få henvisning og deretter stå på en ofte lang venteliste hos en gynekolog som har støtteavtale fra Helfo. Grimstad har dessuten ingen gynekologer med slik støtte.


Vi tilstreber å ha tilgjengelige timer innen få dager og vi tilbyr noen timer på ettermiddag/kveld for deg som har vanskelig for å komme fra på dagtid. Henvisning er ikke nødvendig for å få time. 


Helsesenteret har gode adgangsmuligheter. Det er bussholdeplass og gratis bilparkering rett utenfor, og det er mulig å ta heis til 3. etasje for de som ønsker det.

gynekolog oslo ultralyd privat henvisning lege

Gynekolog, dykker- og petroleumslegeGrimstadGynekologen tilbyr konsultasjoner og undersøkelser hos spesialist Mette Skorstad. Hun er en dyktig, erfaren og engasjert gynekolog med stor interesse for Kvinnehelse. Utover å jobbe ved GrimstadGynekologen på Oddensenteret, jobber hun også som overlege ved Kvinneklinikken på Sørlandet Sykehus i Kristiansand.   


Mette Skorstad er også sertifisert petroleums- og dykkerlege og kan utføre helseattester for personer som jobber offshore og som arbeidsdykkere. Les mer her.

Mette Skorstad

Gynekolog

Dykkerlege

Petroleumslege

gynekolog sørlandet mette skorstad spesialist kvinnesykdommer kvinnehelse

UTDANNELSER


Utdannet dykkerlege og petroleumslege (2023)


Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer (2015)


Pågående doktorgrad, PhD

- Innen oppfølging av kvinner med gynekologisk kreft

- Universitetet i Bergen


Mastergrad i gynekologisk kikkhullskirurgi (2014)

- Fokus på endometriose, cyster på eggstokker og unormale graviditeter

- University of Surry i England


Medisinutdannelsen (2008)

- Odense Universitet i Danmark

ARBEIDSERFARING


Kvinneklinikken, Overlege, Sørlandet Sykehus Kristiansand (2016 – d.d.)


Gynisør AS, Gynekolog (2019 – 2022)


Gynekologisk avd., Legespesialist, Sykehuset i Vestfold (2015 – 2016)


Kirurgisk avd., Lege i spesialisering, Sørlandet Sykehus Kristiansand (2013 – 2014)


Kvinneklinikken, Lege i spesialisering, Sørlandet Sykehus Kristiansand (2012 – 2013)


Avd. for rus- og psykiatri, Lege i spesialisering, Sørlandet Sykehus Kristiansand (2010 – 2011)


Ortopedisk avd., Turnuslege, Gentofte Hospital, København, Danmark (2008 – 2009)


Allmennpraksis, Turnuslege, København, Danmark (2009)


Ortopedisk avd. og kreft avd., Legevikar, Odense Universitetshospital, Danmark (2006 – 2008)

gynekolog mette skorstad spesialist kvinnesykdommer kvinnehelse

Følg oss på Instagram - @GrimstadGynekologen