VÅRE TJENESTER

Vi har petroleumslege og dykkerlege som gjør helseundersøkelser for deg som trenger helseattest for offhore arbeid, yrkesdykking eller fritidsdykking.

Offshore helseattest

Alle som skal jobbe offshore trenger en helseattest før de kan reise til oljeplattformen.

En slik attest varer inntil 2 år og kan kun utstedes av lege som er godkjent petroleumslege.

Derfor kreves en offshore attest

Dersom du jobber eller skal jobbe offshore er det viktig at helsen din kartlegges. Dette fordi det kan være krevende å jobbe på en oljeplattform og mange stillinger innebærer funksjoner der hørsel, koordinasjon og fysisk yteevne er viktig. Dersom man blir alvorlig syk, kan det være vanskelig å komme raskt inn til land, spesielt i dårlige værforhold. Å frakte syke inn til land krever også mye ressurser. Derfor ønsker en arbeidsgiver å vite at arbeidstaker ikke har helseplager som gir stor risiko for sykehusinnleggelse. En helseattest skal også bidra til å vurdere om en ansatt vil kunne være i fysisk stand til å evakuere platformen raskt dersom nødvendig.

Gyldighet av offshore attest

En petroleumsattest har maksimal varighet på 2 år før den må fornyes. I noen tilfeller, for eksempel ved enkelte sykdommer eller dersom en arbeidsgiver har bedt om det, kan en petroleumsattest gis med redusert varighet eller måtte fornyes før den forrige er utløpt.

Hva inngår i helseundersøkelsen?

Petroleumslegen følger et standardisert helseundersøkelsesskjema for personer som jobber eller skal jobbe offshore. Der går man gjennom syn, hørsel, lunge- og hjertefunksjon, koordinasjon, vitalia m.m. Det kan bli tatt hørselstest, lungefunksjonstest, EKG, blodprøver og/eller urinprøver underveis. Noen ganger kan det også være aktuelt å henvise til en røntgenundersøkelse av lungene. Kjente sykdommer og medisiner en tar vil bli gjennomgått og vurdert.

Hva trenger du å ta med?

Dersom det er første gang du kommer til oss for en helseundersøkelse for å få petroleumsattest, kan det være fint om du tar med den forrige petroleumsattesten du har fått (om det ikke er første petroleumsattest du trenger. I tillegg går det raskere å utstede attest om du tar med epikriser fra sykehusinnleggelser, medisinliste og eventuelle utredninger fra spesialister innen lunge, hjerte eller tilsvarende dersom du har vært til en slik vurdering.

Helseattest for yrkesdykkere

Dersom du er yrkesdykker er det krav om helseattest før du kan dykke på jobb. En slik attest varer inntil 1 år og kan kun utstedes av lege som er godkjent dykkerlege. Vi tilbyr helseattester for yrkesdykkere, slik at du kan være sikker på at du oppfyller de nødvendige helsekravene for ditt yrke. Ta kontakt med oss for å avtale en time.

Hvorfor må du ha attest?


Dersom du jobber eller skal jobbe som yrkesdykker er det viktig at helsen din kartlegges. Dette fordi det kan være krevende å jobbe under vann, både fysisk og psykisk. Utfallet av å få en medisinsk hendelse kan bli langt mer alvorlig når den oppstår under vann enn på land. En helseundersøkelse skal derfor sikre at de som arbeider som dykkere har liten risiko for utvikling av akutte medsinske tilstander under vann. Som fritidsdykker trenger man i utgangspunktet ikke en dykkermedisinsk attest, med mindre man skal jobbe som instruktør eller hjelpeinstruktør. Dersom du er eller vil bli fritidsdykker, men har en medisinsk tilstand som du er i tvil om du bør dykke med, kan det også være lurt å få en vurdering av dykkerlege.

Gyldighet av dykkerattest


En dykkermedisinsk sattest har maksimal varighet på 1 år for yrkesdykkere før den må fornyes. I noen tilfeller, for eksempel ved enkelte sykdommer kan en dykkerattest gis med redusert varighet.

Arbeidsgiver kan i tillegg kreve framlagt ny helseerklæring hvis det er grunn til å tro at helsekravene ikke er oppfylt. Fritidsdykkere har ikke et slikt krav til fornyelse av attester.


Hva inngår i helseundersøkelsen?


Dykkerlegen følger et standardisert helseundersøkelsesskjema for personer som jobber eller skal jobbe som yrkesdykkere. Der går man gjennom syn, hørsel, lunge- og hjertefunksjon, koordinasjon, vitalia m.m. Det kan bli tatt hørselstest, lungefunksjonstest, EKG, blodprøver og/eller urinprøver i løpet av undersøkelsen. Noen ganger kan det også være aktuelt å henvise til en røntgenundersøkelse av lungene. Kjente sykdommer og medisiner en bruker vil bli gjennomgått og vurdert.

Fysisk test


Det er krav om fysisk test i forbindelse med utarbeidelse av en dykkermedisinsk attest. Det er flere måter å gjøre en slik test på, men den mest brukte er kanskje Cooper testen. Når du skal til en helseundersøkelse hos oss, kan du velge å ta med bekreftelse fra personlig trener/treningssenter om at den fysiske testen er tatt. Det er da viktig at det tydelig fremgår hvilken test som er utført, tidspunkt, resultater og hvem som har vurdert testen. Vær oppmerksom på at det er en del krav til slike tester, så det er viktig at den blir utført riktig.


Det er også mulig å gjøre den fysiske testen hos oss på Helseblikk. Vi har et treningssenter og personlig trener som veileder deg gjennom den fysiske testen.

Hva trenger du å ta med?


Dersom det er første gang du kommer til oss for en helseundersøkelse for å få dykkermedisinsk attest, kan det være fint om du tar med den forrige dykkerattesten du har fått (om det ikke er første dykkerattest du trenger). I tillegg går det raskere å utstede attest om du tar med epikriser fra tidligere sykehusinnleggelser, medisinliste og eventuelle utredninger fra spesialister innen lunge, hjerte eller tilsvarende dersom du har vært til en slik vurdering. Hvis du har tatt den fysiske testen ved et treningssenter i forkant, må du også ta bekreftelsen med.

Fritidsdykkere
Hos oss kan vi hjelpe deg med å få den nødvendige legeattesten før du begynner ditt eventyr som fritidsdykker eller instruktør for fritidsdykkere.
HVA KREVES

Som fritidsdykker er det i utgangspunktet ikke like strenge krav som for yrkesdykkere. Det vil være nødvendig med en legeattest for å kartlegge helsen din før du tar ditt første dykkerkurs. Dette kan gjøres hos allmennlege så vel som dykkerlege.

INSTRUKTØRER

Dersom du skal jobbe som instruktør eller hjelpeinstruktør for fritidsdykkere, vil det være nødvendig med en helseattest utført av dykkerlege. Vi hjelper deg med helseattest som dekker kravene for å kunne jobbe for instruktør for fritidsdykkere.

HVA INNGÅR?

En helseattest for fritidsdykkere og instruktører for fritidsdykkere er ikke like omfattende som for yrkesdykkere. 


Vi vil gå gjennom helsen din og relevant sykehistorie. Vi undersøker blodtrykk, puls, syn og aldre relevante undersøkelser så som lungefunksjonstest, EKG eller urinprøver.